10 Yıllık Tecrübeyle
Kaynağımızdan Hizmetinize

HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

            KLOR ;

 1. Havuzlarda klor ölçümü yapıldığı zaman 1-2 ppm arasında serbest klor görülmesi gereklidir.
 2. Havuzlara klor, havuz yüzeyine üstten serpilerek veya dozaj pompaları ile verilebilir.
 3. Dozaj pompası ile veya otomatik dozajlama sistemi ile klor verildiğinde, klor dozaj ayarı, gün içinde yapılan ölçüm sonuçları 0.6 – 1.5 ppm arasında serbest klor görülecek şekilde ayarlanmalıdır.
 4. Kimyasal hazırlanacak kap mutlaka temiz olmalıdır.
 5. Kimyasal hazırlanacak kapta hazırlayacağınız kimyasaldan daha farklı bir kimyasal kalıntısı içermemelidir. Eğer böyle bir durum var ise mutlaka bol su ile çok iyi bir temizlik olduğuna kanaat getirinceye kadar yıkanmalıdır.
 6. Kimyasal hazırlanırken, hazırlanacak kaba mutlak suretle önce su, sonra kimyasal konmalı ve kesinlikle kimyasalın üzerine su dökmek suretiyle karışım sağlanmamalıdır.
 7. Diklor (56 veya 60 ‘lık toz klor) çözeltisi hazırlanırken 100 lt suda maksimum 2.5 kg diklor çözülebilir.
 8. Triklor (90 ‘lık toz klor) çözeltisi hazırlanırken 100 lt suda maksimum 1.1 kg triklor çözülebilir.
 9. Kalsiyumhipoklorit (65 veya 70 ‘lik toz klor) çözeltisi hazırlarken 100 lt suda maksimum 1.8 kg çözülebilir.
 10. Havuzlara klor uygulaması manuel yapılacaksa, akşamları verilmeli ve kimyasal atıldıktan sonra havuz en az 4 saat çalıştırılmalıdır.(Atılan kimyasalların suya karışması için)
 11. Manuel uygulamalarda klor ve diğer kimyasal kullanımları yaklaşık olarak,100 tonluk bir havuz baz alınarak, şöyle belirlenir.

            DICHLORE (Sodyum Dikloroizosiyanurat dihidrat (C3Cl2N3NaO3.2H2O)) uygulamasında :

Diklor yüzde 56-60 oranında aktif klor içeren stabilizatörlü klorlardır. Günlük uygulama miktarı aşağıdaki gibidir ;

 • Villa havuzlarında         :150 – 300 gr/gün
 • Site havuzlarında          :250 – 500 gr/gün
 • Otel havuzlarında         :350 – 700 gr/gün

            TRICHLORE (Trikloroizosiyanurik asit (C3Cl3N3O3)) uygulamasında :

Triklor yüzde 90 oranında aktif klor içeren stabilizatörlü klorlardır. Günlük uygulama miktarı aşağıdaki gibidir ;

 • Villa havuzlarında         : 75 – 150 gr/gün
 • Site havuzlarında          :150 – 300 gr/gün
 • Otel havuzlarında         : 200 – 400 gr/gün

            KALSİYUM HİPOKLORİT (Kalsiyum hipoklorit (CaCl2O2)) uygulamasında :

Kalsiyum Hipoklorit yüzde 65-70 oranında aktif klor içeren stabilizatörsüz klordur. Günlük uygulama miktarı aşağıdaki gibidir ;

 • Villa havuzlarında         : 150 – 300 gr/gün
 • Site havuzlarında          : 250 – 500 gr/gün
 • Otel havuzlarında         : 350 – 700 gr/gün

            SIVI KLOR ( Sodyum Hipoklorit ( NaOCl )) uygulamasında :

Sıvı klor yüzde10 -16 oranında aktif klor içeren stabilizatörsüz klordur, sıvı klor depolama şartlarına ve zamana göre içerdiği klor miktarını kaybeder. Günlük uygulama miktarı aşağıdaki gibidir ;

 • Villa havuzlarında         : 3 -5 kg/gün
 • Site havuzlarında          : 4 -7 kg/gün
 • Otel havuzlarında         : 7 – 12 kg/gün

            pH (-) KULLANIMI :

Havuzlarda pH(-) kullanımının önemi, klorun dezenfeksiyon gücüne olan etkisidir.

Yapılan deneysel araştırmalar göstermiştir ki, havuz suyunun pH değeri 8,2 yi geçtiğinde, havuza verilen klorun ancak yüzde 10 gibi az bir miktarı aktif hale geçerek dezenfeksiyon işlemi yapabilmektedir. pH 6,8 in altına düştüğünde ise havuza verilen klorun yüzde 90’ı aktif hale geçerek ani bir dezenfeksiyon işlemi oluşmaktadır. Bu havuzun dezenfeksiyonu için istenmeyen bir durumdur ve bu nedenle klorlama işleminden evvel mutlaka pH istenen aralığa getirilmelidir.

Sıvı pH düşürücüler, yüzde 30 luk sülfürik asit ve yüzde 33 luk hidroklorik asit tir. Toz asit ise sodyumbisülfat tır.

Havuz suyunun pH değerini düşürmek, suyun alkalinite değeri ile orantılıdır. Alkalinitesi yüksek olan suda 100 tonluk bir havuzda 1 lt sıvı asit veya 1 kg toz asit pH değerini 0.1 derece düşürür. Alkalinitesi düşük olan suda ise 0.2 derece düşürür.

Buna göre alkalinite değeri yüksek (sert sularda) ve pH değeri 7,8 olan 100 tonluk bir havuzda pH değerini 7.2 ye düşürmek için 6 kg sıvı asit veya toz asit gerekir. Burada önemli olan hesaplana orandan daha azını ( 4 kg ) kullanarak , bir sonraki gün yapılacak ölçümle daha doğru sonuçlara ulaşmaktır.

            YOSUN ÖNLEYİCİ :

Genellikle kullanılan kimyasal kuaterner amonyum, didesilamonyumklorür veya benzalkodyumkloriddir. Görevi havuz suyunda alg oluşumunu engellemektir. Klorlar gibi havuzdan kaybolmazlar, havuza taze su alındıkça konsantrasyonları düşer bu yüzden haftalık uygulamalarda fayda vardır.

100 tonluk bir havuzda haftada 1 defa 1 lt kullanılması gereklidir.

            BERRAKLAŞTIRICI (PARLATICI) :

Genellikle kullanılan kimyasal difosfmikasit veya polialeminyumklorür ‘dür.       Berraklaştırıcılar suda askıda bulunan maddelerin filtrede tutulmasını sağlarlar. Filtre öncesi yapılan dozajlamalarda berraklaştırıcı kullanılması gerekir.

100 tonluk bir havuzda haftada 1 defa 1 lt kullanılması gereklidir.

            ÇÖKTÜRÜCÜ :

Genellikle kullanılan kimyasal alüminyumsülfat veya polialüminyumklorürdür.

100 tonluk bir havuzda 1 lt kullanılması yeterlidir.

İhtiyaç olduğunda kullanılmasında fayda vardır.

Çöktürücü kullanmadan önce havuz suyu pH’ının dengelenmesi iyi bir sonuç almak için anahtar görevi görür.

Çöktürücü kullanırken, 1 lt çöktürücü 20 lt lik bir kova su içine katıldıktan sonra havuza serpilerek kullanılmalıdır. Çöktürücü serpildikten 2-4 saat sonra motorlar kapatılmalı ve en az 8 saat çökmenin gerçekleşmesi için beklenilmelidir. Havuz dibine çöken bulutsu haldeki birikintiyi süpürürken çok itinalı davranılmalı, gerekirse süpürge işleminin yarısında filtreye bir ters yıkama yapılarak filtrenin çöken partikülleri daha rahat tutması sağlanmalıdır. Süpürme işlemi bittikten sonrada mutlaka ters yıkama işlemi yapılmalıdır.

Çöktürme işlemi yapıldığında uygulanabilecek bir diğer işlemde çöken partiküllerin filtre altı yollu vanası WASTE konumuna getirilerek direk olarak havuzdan atılmasıdır. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken husus havuzun bu esnada su kaybedecek olmasıdır.

            pH(+) KULLANIMI :

Genellikle kullanılan kimyasal sodyumhidroksit veya sodyumkarbonat tır.

Havuz suyunun pH ının 7.0 ‘ın altına düşmesi durumunda pH(+) kullanılarak pH 7.0-7.4 oranına dengelenmesi amacıyla kullanılır.

100 tonluk bir havuzda 1 kg pH(+), pH değerini 0.1 brm yükseltir.

Not : Bu oranlar fikir vermesi için verilmiştir, kullandığınız kimyasalların size verilen kullanım